Brannsikring 2015

 

Brannvern i hjemmet

 

Selv om det er hjemme vi vanligvis sover og oppholder oss mest, er det ikke like strenge krav til brannsikkerhet i boliger som i skoler.

 

To ting er lovpålagt i alle boliger (med boliger menes både hus, leiligheter, hybler, fritidshus og hytter):

 

Røykvarsler

Alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler eller godkjent brannalarmanlegg. Røykvarsleren skal være plassert slik at den høres tydelig på alle soverom selv om dørene er lukket. I boliger med flere etasjer anbefales flere sammenkoplede røykvarslere, slik at røykvarslerne slår ut samtidig i alle etasjer dersom det begynner å brenne.

 

Slokkeutstyr

Alle boliger skal ha manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom. Med slokkeutstyr menes enten brannslokkeapparat eller husbrannslange.

Selvutløsende slukkesystem.

Å ha et automatisk slukkesystem i hjemmet er en billig forsikring i tilfelle brann oppstår når beboerene er på arbei, skole eller sover.

 

Vi har et stort utvalg av miljøvennlig slukke systemer som passer for sikringsskap, kjøkken, bolig, båt, bil og industri.

Vi kan også levere brannvarslere og etterlysende brannmerker for vindu og dører.

SLUKKEAMPULLE

Den selvutløsende slukkeampullen er et unikt brannsikringsprodukt. Hver ampull sikrer et område på 8 kubikkmeter.

Transportbrakett for håndslokkere. Beskyttelsesgitter til slokkeampulle.

Automatisk SPRINKLERANLEGG

SLUKKEGRANAT for slukking av branner i brannklasse A, B og F. Enkel og sikker å bruke til slukking.

SLUKKESPRAY er egnet for slukking av branner i brannklasse A, B og F.

BLAZECUT opererer automatisk uten strømtilførsel ved å detektere høy temperatur.

MULTIFUNKSJONELL HÅNDSLOKKER MED MILJØVENNLIG OG UNIK SLOKKEVÆSKE

slokker effektivt alle typer branner i klassene: 21A - 233B - 75F.

Auromatisk FRITYRSLUKKEANLEGG

AIRTEK BRANNSIKRING

Multifunksjonell håndslokker med miljøvennlig og unik slokkevæske

Slokkemiddelet i våre håndslokkere etterlater ingen sekundære skader, og er en miljøvennlig slokkevæske. Håndslokkeren er multifunksjonell, og slokker effektivt brann i faste organiske stoffer

(for eksempel tre, papir, stoff etc.), ulike typer lettantennelige og lett brennbare væsker (for eksempel bensin, olje, sprit, fett etc.), vegetabilsk matolje (frityr), matfett og elektrisk utstyr opp til 1000V.

Når væsken kommer i kontakt med flammer blir en del omdannet til en ufarlig gass, som kveler brannen. Resten legger seg som en kjølende film over alle overflater, og gir en svært god beskyttelse mot re-antenning.

Ingen begrensninger i bruk, kan slokke alle typer branner som nevnt over. Oppfyller kravet til brannslokker i bolig, og kan dermed erstatte pulverbaserte håndlokkere.