MERUS

Eksempler fra bruk av

Merus teknologi.

Ta kontakt for bestilling, konsultasjon eller en uforpliktende samtale med en av våre medarbeidere

 
 
 

GRATIS KONSULTASJON!

MERUS RING

Din løsning for å redusere

vedlikeholdsutgifter!

AIRTEK – MERUS TEKNOLOGI

Merus ring er selvdrivende og er

uavhengig av drifts komponenter.

Varige løsninger bekjemper

rust, kalk, scale

og mikrobiologiske

problemer i

vannførende

systemer.