Merus for rafenerier og Olje & Gass

Raffinerier / Olje & Gass

Prosessen for raffinering - oppvarming av råoljen til forskjellige temperaturer, er en etablert teknologi. Men de fleste raffinerier fortsatt står overfor ett problem, som er begroing i varmevekslere eller kjølesystemer. Merus gir en løsning for dette.

 

Ved alle steder hvor tilførselen av kvalitet vann er et problem, fører kjølevannet mye skalering, korrosjon og begroing i varmevekslere og rør-systemer. Ofte sjøvann eller overflatevann brukes til kjøling, noe som forårsaker mange ytterligere problemer i kjølesystemet.

Merus ringen er effektiv i kaldt og varmt vann, samt ferskvann, sjøvann, teknisk vann og gir en løsning for:

 

Korrosjon

Rust, pitting, brunlig vann

 

Skalering

Rust, kalk, biofilm, salter, parafinvoks

 

Begroing

Alger, bakterier, begroing, rur, marin begroing

 

Merus behandler følgende programmer:

- Varmevekslere (både vann, samt hydrokarbon side)

- Vann kjøle system

- Også sjøvann og overflatevann

 

Referanser

Q8, Odfjell, ConocoPhillips, Shell, Statoil, med mer.

 

Ta kontakt for konsultasjon, konsultasjon eller en uforpliktende samtale med en av våre medarbeidere

 
 
 

MERUS RING

for Raffinerier/ Olje og Gass

Din løsning for å redusere vedlikeholdsutgifter!

Miljøvennlig, fjerner kalk, rust og scale.

AIRTEK – MERUS TEKNOLOGI

Merus ringen er selvdrivende og

er uavhengig av drifts komponenter.

Merus bekjemper rust, kalk, scale og

mikrobiologiske problemer i

vannførende systemer.

 

GRATIS KONSULTASJON!

SEND OSS EN FORESPØRSEL, Nederst på siden.